Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

De Nieuwe mevrouw Verhooghe Rotterdam: D. Bolle, zr. jr. (tweede druk) (eerste dr. 1893)

De Nieuwe mevrouw Verhooghe Zij heette Henriette Duynstede, de nieuwe mevrouw Verhooghe, en is door haar huwelijk hoofd van een huishouden geworden en stiefmoeder van een aantal kinderen. Geen huwelijk uit liefde gesloten, wel met vriendschap. Henriette was arm, vrij, ontwikkeld en trots:

"[...] haar vader verloor zijn vermogen en overleefde den slag niet lang; haar broeder, die in Delft voor ingenieur studeerde, bracht met behulp van vermogende bloedverwanten zijn studiën ten einde en kreeg een betrekking in Indië; dezelfde verwanten schoten Henriette het noodige geld voor om zich te bekwamen voor haar examen.
Twee jaar lang bracht het meisje in een kostschool door en haalde daar op schitterende wijze haar diploma's. Zij vestigde zich in een kleine stad, om haar moeder bij zich te kunnen nemen, gaf lessen en verdiende met veel inspanning het noodige om de aangegane schuld langzamerhand af te doen en verder in het onderhoud van haar moeder en van zichzelf te voorzien." [p.27]

Met deze achtergrond trouwt ze uit vriendschap met de weduwnaar Verhooghe. Door de kinderen en een tante Julia is het aanvankelijk een moeilijk nieuw leven. Dan komt haar nichtje Marietje uit Indië over. Dat veroorzaakt onrust in het stiefgezin:

"nu kreeg men zoo'n oostersch meubel, een zwartje zeker, een akelig, lastig schepsel, een halve aap."[p.83]

Maar Marietje blijkt "blank en goudblond"[p.84]. Zij is niet gezond, zo blijkt snel, en sterft op een tragische, aangrijpende manier.

Als haar vader Gustaaf uit Indië overkomt, ontwikkelt zich een nieuwe complexe verhouding tussen hem, zijn zuster mevrouw Verhooghe en haar oudste stiefdochter. Over het graf heen blijft Marietje haar invloed uitoefenen, maar op welke manier... ontdek dat zelf in De nieuwe mevrouw Verhooghe.

Deze novelle is ruim een eeuw geleden verschenen, en nog altijd is de problematiek van stiefmoeder en kinderen onderwerp van gesprek. In De nieuwe mevrouw Verhooghe ontdekken we een aantal nieuwe mogelijkheden in de kwestie.

De nieuwe mevrouw Verhooghe Klik op het plaatje om De nieuwe mevrouw Verhooghe te downloaden (bevat een zipfile: Word 112 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!