Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

'Het juweelkistje van Tante Jet', in: Kasteel Schlesheim Schiedam: H.A.M. Roelants, zonder jr.

Het juweelkistje van Tante JetBatavia, eind negentiende eeuw. De eigenlijke hoofdpersoon van het verhaal vinden we al in de titel: tante Jet, ofwel Henriette Zanger. Zij zorgt voor het gezin en het huishouden van haar zwager, nadat zijn echtgenote (haar zuster) overleden is. Melati introduceert haar uitgebreid bij het lezend publiek, en die beschrijving volgt ook hier:

"Zij was zeer bruin, en behoefde niet over magerheid te klagen; integendeel, ze was tamelijk corpulent, en heel onderwetsch gekleed met eene breede crinoline en een lang jak zonder kraag; het haar was glad naar achteren gestreken en in een condé opgestoken, waarin echter twee spelden staken, bezet met prachtige diamanten; aan de ooren een paar ringen, waarin het licht der gaslampen door talrijke facetten speelde - ziehier alles, wat men aan mevrouw Zanger of, zooals zij algemeen genoemd werd, tante Jet, opmerkte. Zij was een Indische dame van den echten ouden stempel, waarvan het type meer en meer uitsterft. Ze sprak gebroken Hollandsch, bezat in hare kast stapels van sarongs, de eene al kostbaarder dan de andere; in hare bijouterieënkist lagen in vreedzame rust eene menigte kostbare juweelen en een bundeltje bankbiljetten, - recepissen noemde zij ze steeds - die ze niet verstond vruchtbaar te maken, hetgeen haar een grooter reputatie van rijkdom gaf, dan ze misschien wel verdiende. Hare liefde had zij aan geen katje of hondje gegeven, maar aan een aardig Javaansch meisje van tien of elf jaar, een annak màs, dat altijd keurig netjes gekleed moest zijn, en dan van haar onderricht kreeg in het naaien, haken en borduren. (p.118-119)

Maar dan hertrouwt haar zwager met een mooie en ijdele gouvernante. Tante Jet voelt zich niet meer zo welkom. Tegen haar zwager roept ze:

"Wacht broeder, spoedig je zult voelen wie beter is, die tottok of ik!" (p.123)

Tante krijgt een gelegenheid haar dreigement kracht bij te zetten. Haar lievelingsnichtje Justine trouwt met controleur Victor Everdijk; samen wonen ze in zijn controleurswoning te Karang-Gossoh. Dat Victor beren (schulden) heeft, heeft hij verzwegen. Tante Jet komt bij hen wonen. Met haar juwelenkistje, dat in de familie beroemd is.

Kort na het huwelijk vindt Victor een rekeningetje. Tante schiet het geld voor. Dan komt de tweede rekening. Weer helpt Tante. Voor Viktor, die de beren luidt hoort brommen, een uitkomst.

Maar op een ochtend in de regenmoesson, is Tante Jet in alle staten: haar juwelenkistje is leeggeroofd.

Daar schrikt iedereen van: Viktor vanwege zijn beren, Justine vanweg Viktor, en Tante vanwege, nu ja, vanwege alles eigenlijk.

De brute diefstal is het begin van veel veranderingen. De verwikkelingen zijn compleet als er een brief uit Batavia komt van de door Tante Jet verafschuwde tottok, met wie haar zwager getrouwd is. Wat is er allemaal aan de hand?

'Het juweelkistje van Tante Jet' is een van de geestigste verhalen uit het grote oeuvre van Melati van Java. Ze kiest duidelijk partij voor de Indische Tante Jet en haar Indische nichtje Justine, en maakt dan ook duidelijk dat.... maar dat moet men zelf lezen! Een verhaal dat niemand mag missen.

Het Juweelkistje van Tante Jet Klik op het plaatje om 'Het juweelkistje van Tante Jet' te downloaden (bevat een zipfile: Word 41,7 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!