Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

'DON GERALDO. Een Spaansche liefdesgeschiedenis.' In: De Familiebode, 1881-1882

de familiebodeDat Melati van Java ook een frivole kant bezat, is een goed bewaard geheim. In de familiekring kon ze geestig uit de hoek komen. In De Familiebode schreef ze een aantal artikelen en rubrieken ter ere van het huwelijk dat haar zusje Christine sloot met Gerard Kortenhorst in 1882.

In het openingsverhaal 'Don Geraldo' vertelt ze over hetgeen aan het huwelijk vooraf ging.

De achtergronden van de romance komen versleuteld voorbij; de goede verstaander begreep alles. De Indische achtergrond van Melati's zusje kwam ook in het verhaal voor:

"Wellicht had dona Christa uit haar veraf gelegen geboorteland, de Philippijnsche eilanden een straaltje medegebracht van de tropische zon, die in hare oogen verscholen lag, of haar zonnigen helderen lach, maar dat onderzocht don Geraldo niet. Hij hing aan haar lippen, hij luisterde geboeid naar haar gekweel; hij bleef geketend aan haar blik, verrukt, betooverd, verblind en toen de zon ter kimme gedaald was, nam zij op algemeen verlangen, de mandoline ter hand en zong de bekende serenade uit Ruy Bias,

A quoi bon entendre
Les oiseaux du bois
L'oiseau Ie plus tendre
Chante dans ta voix..... "

Dat het verhaal een happy end heeft, is voorspelbaar: deze in rood fluweel gebonden Familiebode is Melati's geschenk voor haar zusje en zwager geweest.

 

Familiebode Klik op het plaatje om de verhalen te downloaden (bevat een zipfile: Word 9,3 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!