Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Januari 2010

Melati van Java: 'Rechts of links!' In: De Indische Gids, 1879, 1e jaargang, eerste deel

Zo zag de eerste bladzijde eruit: de schrijfster Melati van Java had haar medewerking verleend aan het nieuwe tijdschrift, dat zichzelf nog moest bewijzen. In het allereerste nummer verscheen een Indisch feuilleton van haar hand, getiteld 'Rechts of links!'.

Het is de geschiedenis van Otto, die op weg is naar het land Tjikoda, waar zijn zuster Hermine met haar kinderen woont. Zij is weduwe en Otto gaat de kinderen opvoeden en het land besturen. Toch is er een gouvernante nodig, dat wordt Céline. Het mag geen verrassing zijn dat de aanwezigheid van deze gouvernante verwikkelingen oplevert, temeer daar haar afkomst lang volstrekt onduidelijk is.

Lang na het lezen van het feuilleton blijft de figuur van Mevrouw David voor de geest. Zij leeft teruggetrokken en heeft daarvoor goede redenen. Mevrouw David heeft...

"een donker maar bleek uitgeteerd gelaat, dat echter nauwelijks de aandacht kon trekken - zoo werd men onweerstaanbaar geboeid door hare groote brandende oogen, die als twee fakkels in een duisteren nacht onder hare dikke wenkbrauwen glinsterden en hare magere, hoekige trekken als 't ware verlichtten." [p.246]

Haar innerlijk heeft dezelfde intensiteit als haar uiterlijk, en hoe dat zit, onthult Melati van Java geleidelijk. Alleen al daardoor is het feuilleton een besliste aanrader.

 

Rechts of links? Klik op het plaatje om de verhalen te downloaden (bevat een zipfile: Word 55 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!