Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Mevrouw Kloppenburg-Versteegh

Mw. Kloppenburg-Versteegh

Tussen de Kloppenburgs en de familie van Melati van Java bestond een nauwe band. Zo was Albertina van Spreeuwenburg, de moeder van mevrouw Kloppenburg, de peetmoeder van Melati van Java.

 

  Damescompartiment!