Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Oktober 2006

Melati van Java: 'Wie was zij?' in: Miss Campbell en andere verhalen (1902)

Miss Campbell en andere verhalen Uit de populaire verhalenbundel Miss Campbell staat deze maand een luchtige vertelling centraal, amusant van toon en treurig van inhoud, bij nader inzien.

Melati van Java vertelt over Otto, een jongeman die graag kunstenaar was geworden maar door het Hollands fatsoen gedwongen werd een maatschappelijk vak te leren. Hij is een verre neef van de familie Van Breugelen, waarvan elk familielid door Melati van Java met satirisch genoegen wordt geschetst.

Otto wil naar Indië. Om te ontsnappen aan Nederland.

Als hij tijdens een vakantie Gretchen ontmoet, is hij snel verliefd. Hij vraagt haar mee te gaan naar Indië. Zij is volgens haar zeggen een arme onderwijzeres met weinig toekomst. Maar zij lijkt terug te schrikken. Op een dag is ze plotseling verdwenen. Wie was Gretchen toch? Otto gaat alleen naar Indië. Aan het einde van het verhaal schrijft Melati:

"Otto is bezig een goede carrière in Indië te maken; hij denkt niet aan een levensgezellin en had den naam van een bijzonderen krantenliefhebber te zijn. Als er een mail aangekomen was, wierp hij alles overhoop om van zeker land de tijdingen na te zien."

En ja, op een dag ontdekt hij wat hij weten wil:

"En dien dag las Otto niet meer en zijn hartstocht voor kranten scheen ook gestorven."

Een prachtig verhaal over een sensitieve jongeman, die maatschappelijk succesvol is, maar die lijdt aan een gebroken hart. Wie zei er dat alleen meisjes overgevoelig waren?

Miss Campbell en andere verhalen Klik op het plaatje om 'Wie was zij?' te downloaden (bevat een zipfile: Word 51,7 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!