Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Februari 2007

Melati van Java: 'Vriendinnen', in de verhalenbundel Vriendinnen Schiedam: H.A.M. Roelants, 1897

Vriendinnen In februari, de maand van de liefde, staat het titelverhaal van de bundel Vriendinnen centraal. Met veel invoelingsvermogen vertelt Melati de geschiedenis van Ernestine Muller en Lucie Duvivier, beiden onderwijzeres en woonachtig in een Amsterdams pension. Op hetzelfde moment dat zij elkaar zien, is hun leven samen bepaald. Ernestine: "zoodra ik je aanzag, was het of ik van je houden moest of ik wilde of niet." [p.12-13] en Lucie: "Dat dacht ik ook dadelijk, toen je mij de hand gaf!" [p.13].

Ernestine en Lucie gaan samenwonen en zijn gelukkig, meer dan tien jaar lang. Dan gebeurt iets onverwachts: Lucie krijgt een grote erfenis: van Oom Gerrit, die naar Indië is gegaan. Lucie is nu een rijke vrouw:

"Het vermogen, door oom Gerrit nagelaten, viel niet tegen; het duizelde beide meisjes voor de oogen toen zij het hoorden, een gedeelte van de suikerfabriek op Java, die - 't was nog in den goeden suikertijd ;- dadelijk verkocht kon worden voor meer dan twee ton, waarvan Lucie omstreeks f 80000 kreeg. Het geld werd sekuur belegd, maar nog had Lucie een inkomen dat haar onuitputtelijk toescheen."[p.24-25]

Ze besluiten een reis te maken, door Duitsland. Daar beginnen de problemen, als een jongeman de meisjes ziet en een rijke erfgename wenst te trouwen. Verwikkelingen volop, die pas goed aflopen wanneer Ernestine afstand doet van haar Lucie.

Kortom, 'Vriendinnen' is een ontroerend verhaal over liefde, over redding uit Indië en over zelfopoffering.

Vriendinnen Klik op het plaatje om het verhaal 'Vriendinnen' te downloaden (bevat een zipfile: Word 63 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!