Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Maart 2006

Twee Amsterdam: Amsterdam: N.V. de R.K. Boek-Centrale, 1915

TweeHij gaat naar Indië, zij blijft achter. Nog jaren wachten ze op elkaar. Hij gaat op in zijn nieuwe leven, maar wat moet zij doen? Daarover gaat deze novelle, geschreven in de vorm van een innerlijke monoloog van het meisje.

Francisca woont in een kleine stad. Haar vader was vroeger kolonel en reisde van "het ene garnizoen naar het andere"[p.6]. Sinds haar verloofde Rob naar Indië is vertrokken, verveelt ze zich. In piano studeren heeft ze geen zin:

"Rob is niets muzikaal, toch hoort hij graag muziek liefst vroolijke mopjes, en als wij in de binnenlanden van Java of Sumatra zitten levert zoo'n piano een heel verzet; maar toch, 'k voel 't, het geeft niets, al studeer ik ook den geheelen dag. Ik heb niet het minste pleizier in zelf te spelen en als ik geen pleizier in iets heb dan wil het toch niet."[p.10]

Naar Indië gaan, wil ze evenmin:

"Ik heb niets geen trek om nu al te trouwen. Ik ben twintig jaar, en dan reeds naar Indiê te gaan en mij te begraven in de binnenlanden, maar wat wil ik dan toch eigenlijk?"[p.13]

Zo wordt duidelijk wat het bestaan als verloofde-met-man-in-Indië betekent: sociaal tussen de wal en het schip vallen. Van de weeromstuit ontwikkelt het meisje een diep verlangen naar emotie en sensatie, en daar raakt ze dan ook volop in verwikkeld. Eind goed, al goed, zo blijkt, want Rob komt plotseling over uit Indië nadat hij heeft gehoord... maar leest u toch zelf!

De novelle bevat een bescheiden intrige, die toch een groot drama blootlegt uit de tijd die we niet meer kennen. Een wachtend meisje, gebonden aan conventies, hoevelen van hun zullen destijds een intens verveeld en eenzaam bestaan hebben geleid?

Twee Klik op het plaatje om Twee te downloaden (bevat een zipfile: Word 100 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!