Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Soerapati (eerste druk 1887-1888)

Soerapati

Soerapati. Historische romantische schets uit de geschiedenis van Java (eerste druk 1887-1888)

Drie edities beleefde het tweedelige epos over de held Soerapati, en het publiek genoot ervan. De roman is gesitueerd eind 17de, begin 18de eeuw en biedt een rijk palet: lyrische beschrijvingen van de natuur op Java, een dramatische liefdesgeschiedenis tussen een Indonesische man en een Hollandse vrouw, vechtscènes, intriges aan het hof van Solo, gedachten over ras, stand en godsdienst alsook historische uiteenzettingen. Kan men meer van een roman verwachten? Neen.

In Soerapati ligt de nadruk op de titelheld en zijn gevoelsleven. Een beeld van een man:
"hij is groot voor een inlander en kloek gebouwd; een kleurige hoofddoel rust als een tulband op zijn korte lokken, daaronder komen zijn koen geteekende trekken, zijn donkere, diepliggende oogen, zijn vastberadenheid teekende, zwaar geknevelde lippen sterk uit, een korte sarong valt af tot over zijn knieën; een Europeesche buks hangt in een bandelier van zijn schouders, om het middel sluit de draagband, waaraan de scheede der Javaansche kris hangt." [p.3]
Soerapati heeft ook een mooi karakter, dat vooral een sterk gevoel voor rechtvaardigheid heeft. Hij verwacht dat zijn huwelijk gesloten met de Hollandse "nonna Suzanna" erkend wordt en dat de Nederlanders hun beloften nakomen. Hij wil zich daarvoor in verregaande mate aanpassen en heeft zich zelfs onderworpen aan de V.O.C:
"(...) ik wil de gelijke worden van de Hollanders in alles, zelfs in hun godsdienst zoo 't zijn moet." [p.5]
Hij verkrijgt de rang van luitenant, maar blijft altijd een 'ander'.

Maar zijn loon is verraad.

De V.O.C. laat hem in de steek en een jaloerse prinses van het Solosche hof spant een net van intriges om hem heen. De enige die tot de laatste dag van haar leven trouw blijft, is Suzanna van Reijn.

Zij is door haar vader naar Nederland gestuurd, ver van Soerapati. Hun zoon Robert wordt daar opgevoed, onwetend van zijn afkomst. Pas na het overlijden van zijn adoptiefvader leest hij in een nagelaten brief van zijn moeder. Daarin vindt hij de helft van een zilveren penning. Zijn vader, Soerapati, heeft de andere heft.

Het boek eindigt met de verdwijning van Robert uit Nederland. Daarmee neemt Melati van Java een voorschot op deel 2 van Soerapati waarin de afloop onthuld wordt. Vindt Robert zijn vader terug? Kiest hij de kant van de Indonesiër in zijn strijd voor zelfbestuur of blijft hij even Hollands als hij is opgevoed?

Gebruikte editie: Melati van Java: Soerapati.
Historische romantische schets uit de geschiedenis van Java
(eerste druk 1887-1888)
Aantal boekpagina's: 185
Verkrijgbaarheid: redelijk
Prijs: ongeveer 20 euro voor latere drukken, eerste druk zeldzaam

De nieuwe mevrouw Verhooghe Klik op het plaatje om Soerapati te downloaden (bevat een zipfile: Word 121 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!