Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Verloren Smart

Verloren Smart

Treuriger titels bestaan niet: smart, en dan nog verloren, kwijtgeraakt? Wie er even over mediteert, moet wenen. Maar wacht! Want wie de novelle uit het verzamelwerk Nederland leest dat met deze titel getooid is,legt het meeslepende relaas met een glimlach terzijde.

George Woudsma is teruggekeerd naar Batavia. Een zakenkennis roddelt over de mooie weduwe Van Naerden, die haar best doet overal afleiding te vinden. Dan passeert een rijtuig. Het is de weduwe. George ziet haar aan en weet dat zij, Olga, nog altijd de liefde van zijn leven is.

George is geen watje dat niet durft te spreken op het juiste moment, maar een man met veel gevoel voor normen en waarden en daarbij ook nog eens romantisch en opofferend aangelegd. Waar zijn die mannen toch gebleven? Toen George zag hoe stralend Olga naar zijn vriend Henri keek, trok hij zich terug. En dat terwijl hij waarschijnlijk wel kans bij haar had, met zijn intrigerend uiterlijk:

"(...) het lag zeker aan zijn losse houding, want zijn trekken hadden niets bijzonders, toch boeiden zij en het duurde een poos vóór men begreep dat de eigenaardige bekoring uitging van zijn vreemd gevormde amandeloogen, zeer wijd onder hun lange wimpers en eensklaps aan de slapen smal en puntig toeloopend - helder blauwe oogen, die vreemd deden in zijn gebruind gezicht met het donkere, kort geknipte haar." [p.379]

Nu is Henri dood. Uit respect voor de weduwe van zijn beste vriend, zoekt hij Olga op. Tot zijn schrik is zij frivool geworden, uit verbittering. Rouwen om Henri wil ze niet. Zo kent hij de voorheen zo fijngevoelige Olga niet. George weet uiteindelijk tot haar door te dringen en komt achter het geheim dat Olga zo cynisch heeft gemaakt. Ze toont hem een brief, ondertekend door 'Vrouwtje', waarin mededelingen staan over een kind en geldelijke steun van Henri. Olga slingert het in George's gezicht:

"O ik zeg het nog eens: als hij mij die zonde uit zijn jeugd had bekend, mijn liefde was groot genoeg hem alles te vergeven, maar nu, die leugens, die geheime correspondentie met dat mensch! - die zich durft zijn "Vrouwtje" noemen… Mijn God! De désillusie - de schipbreuk van alles. Begrijpt u mij?" [p.403].

Geschokt neemt George afscheid en verdwijnt.

In zijn kamers wacht hem een duivels dilemma. Zal hij Olga de werkelijke betekenis van de brief uitleggen? Doet hij dat, dan verliest hij weer haar liefde. Laat hij haar in de overtuiging dat Henri een ander heeft gehad? Dan heeft hij een kans om samen met Olga gelukkig te worden. Een stem uit dat-wat-voorbij-is gegaan geeft hem het antwoord in... en George weet wat hem te doen staat.

Gebruikte editie: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. (tweede deel) Onder redactie van Mr. M.G.L. van Loghem. Amsterdam: Loman & Funke, 1901.
Aantal boekpagina's: 502
Verkrijgbaarheid: zeldzaam
Prijs: onbekend

Verloren Smart Klik op het plaatje om Verloren Smart te downloaden (bevat een zipfile: Word 30 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!