Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

mei / juni / juli 2009

Max van Ravenstein: Poverella
Amsterdam: L.J. Veen, 1922

Poverella

Onder de naam Max van Ravenstein schreef Melati een aantal romans. Poverella verscheen met een zeer fraai omslag in 1922. Een bijzonder boek, om meerdere redenen.

De titel is de bijnaam die Marcelle Rozinga ontvangt van Huib van Elden. Hij is verliefd op haar, maar dat gevoel is niet wederzijds. Marcella heeft besloten voor God te leven, in de wereld werk te doen voor armen en armenzorg.

Zij heeft een bijzonder gave: Marcella ontvangt soms mystieke visioenen. Die beschrijft Max van Ravenstein terughoudend en suggestief. Professor Deslormes, die voor een boek onderzoek verricht naar het katholicisme, neemt iets van het mystieke in Marcella waar:

"En hij dacht aan haar wondere oogen, die hem herinnerden aan zoo menige schilderij der primitieven, waarin duidelijk te lezen was de gedachte aan een onzichtbare wereld, oogen, die schouwden over al het zienlijke heen, in, ruimten van onuitdoofbaar licht en glans.
Voor haar toch was deze aarde niets dan een schaduw, beter een spiegel, die slechts onvolmaakt wedergaf, wat alleen werkelijkheid voor haar was, en dat meisje toefde in een midden van hopelooze wereldsheid en frivole banaliteit met zulk een moeder, zulk een broer, zulke, vrienden!" (p.50)

De roman draait feitelijk om Marcella en het bestaan van mystieke Goddelijke liefde in de wereld met alle problemen van dien.

Wat de mystiek betekent, merkt Marcella als ze verliefd wordt op Deslormes. Met zijn wetenschappelijke benadering kan hij niets doorgronden, wat zij in zichzelf als waarheid ervaart. Pas wanneer hij zijn hart laat spreken, doet hij het juiste. Daarmee heeft de roman een onverwacht einde, dat elke lezeres en lezer in verwarring achterlaat.

Dat was precies de bedoeling van Max van Ravenstein alias Melati van Java. Vragen opwerpen over de betekenissen van de katholieke godsdienst, vragen stellen over de mystiek in de huidige wereld. Het is een indringende roman geworden, die ook atheisten en agnostici zal raken. Een aanrader.

 

Poverella Klik op het plaatje om het hoofdstuk te downloaden (bevat een zipfile: Word 171 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!