Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Juni/Juli 2008

Max van Ravestein (ps. Melati van Java): Aan d'overkant
Amsterdam: L.J. Veen, 1916 (tweede druk, eerste dr.1911)

Aan d'overkantEen schandaalroman was het destijds, en niemand wist wie Max van Ravestein was. Pas in de jaren '50 kwam Anton van Duinkerken er achter. Melati zal genoten hebben van de ophef die deze fel-kritische roman veroorzaakte. Protestanten en katholieken staan hier recht tegenover elkaar (aan d'overkant, wat ook verwijst naar het hiernamaals en het leven op aarde), twisten over de betekenis van godsdienst, wijzen op de praktijk ervan in elkaars leven - het gaat er hard aan toe, op elke pagina van de zeker drie centimeters dikke roman.

Door het grootste gedeelte van het boek loopt een intrige rondom Lucy Duroy en de muzikale Tom Hardy.

"Hij was een jong indisch manneke, met groote smachtende oogen, vaal bruin gezicht vol zwarte schaduwen, laag voorhoofd en breede ooren, veel sluik zwart haar.
Het khakibruin fluweelen jasje, dat hij volgens den vreemden kleuren smaak van alle oosterlingen droeg, flatteerde hem niets, evenmin als de groene fietspet.
Tom Hardy studeerde aan het conservatorium van Amsterdam en woonde in hetzelfde pension als van Burk, de intiemste vriend van de Wailers. Door hem was hij bij hen geïntroduceerd en spoedig kind des huizes geworden. De Wailers hadden gaarne in hun mondaine hartelijkheid een hofhouding om zich heen; de jongen speelde mooi, zijn toekomst beloofde iets en een jong mensch als cavalier was altijd aardig en gemakkelijk." (p.20)

Tom is even begaafd als gevoelig en wanneer Lucy hem afwijst, pleegt hij zelfmoord. Uit wroeging over haar vermeende schuld verlooft Lucy zich met een veel oudere huisarts. Uiteindelijk sterft ze, ondermijnd door wanhoop.

Op deze ontwikkelingen leveren alle betrokkenen commentaar, evenals op het fenomeen van religieus gemengde huwelijken en het intreden in een gesloten orde. Dood, en dan? Schuld, hoezo? Leven voor God alleen, waarom? Het zijn harde vragen die gesteld worden. Iedereen heeft er een eigen antwoord op, maar toch ligt de waarheid meer bij de katholieken dan elders - ook al omdat Max van Ravestein alias Melati van Java zelf katholiek was.

Een fascinerende roman, waarin de stijl van Melati van Java geheel anders is. Nieuwsgierig? Downloaden en lezen!

Aan d'overkant Klik op het plaatje om het hoofdstuk te downloaden (bevat een zipfile: Word 232 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!