Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Melati van Java: In Extremis
(1896)

In Extremis

Rudolf Terwelda telt zijn laatste dagen in het Indische Ardjoena. Beter worden kan hij niet, hem naar Europa zenden, durven de dokters niet. Verpleegd door de bedienden wacht hij op zijn einde. Aan Elise en Frits van Velden in Semarang schrijft hij een lange smartelijke brief, waarin hij klaagt over zijn situatie. Céline komt bij hem, een Hollandse vrouw van 31 jaar, die na een ellendige jeugd in Indië bij een tante kwam wonen om daar genadebrood te eten. Teleurgesteld in het leven ziet ze geen andere uitweg dan haar laatste illusie - de romantische liefde - op te geven en met Rudolf Terwelda te trouwen in ruil voor zijn weduwenpensioen.
Rudolf is lastig. Uit zijn prikkellectuur en opmerkingen blijkt zijn grove karakter. Céline is uit edeler hout gesneden. Crissisen blijven niet uit. Toch lijken ze elkaar te naderen.
Dan is er een Indische ochtend, die Rudolf en Céline samen op de achtergalerij beleven: "Het gezicht op het ravijn en de vlakte was verrukkelijker dan ooit; alles scheen te juichen in nieuwen jeugd en nieuwen glans; achter de bergen rees de jonge zon hoopvol en krachtig aan den bleekblauwen hemel op, stroomen van schitterend goud werpend op de zee van donker en licht groen aan hun voeten, de berg dreef in wazige sluiers, die zijn violet blauw nog dieper en krachtiger tegen de lucht deden afsteken." Nieuw... en dan durft Rudolf zijn hart te openen. Hij bekent zijn liefde, die door Céline beantwoord wordt. Hoe heerlijk, en hoe tragisch gezien de ziekte van Rudolf. Maar misschien kan haar liefde hem redden, hopen ze. Dan hoort Céline een nachtvogel krassen...

Gebruikte editie: tweede druk door de Amsterdamse uitgever L.J. Veen. Jaartal onbekend. In een kaft met andere novellen.
Aantal boekpagina's: 62
Verkrijgbaarheid: zeldzame editie; andere edities redelijk
Prijs: ongeveer 30 euro

In Extremis Klik op het plaatje om In Extremis te downloaden (bevat een zipfile: Word 36 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!