Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

November 2007

"De reis van Mgr. Grooff naar Indië (volgens een onuitgegeven dagboek) In: Onze missiën in Oost- en West-Indië. Tijdschrift der Indische Missie-Vereeniging (Sittard: Indische Missie-Vereeniging: 1925, pag. 137-155)

Carel SlootMelati van Java bracht Indië in haar litteraire werk, en ook in haar essays en kritieken, die in vrijwel elk belangrijk blad van Nederland leken te verschijnen. In 1925 kon ze het nuttige met het aangename verenigen en een artikel schrijven voor het Nederlandse missie-blad dat zich op Indië richtte. Ze vertelt daarin hoe haar vader Carel Sloot (zie afbeelding) in 1844 vanuit Twente naar Indië reisde. Zijn oudste broer was hem voorgegaan. In Indië zou Carel trouwen met Louise van Haastert, die Melati's moeder zou worden.

Dit essay gaat over de bootreis die Carel Sloot maakte in gezelschap met de dan nog niet omstreden Mgr. Jacobus Grooff die uit Suriname gehaald was om in Indië de R.K. Kerk te dienen.

Melati bespreekt het reisjournaal van haar vader en geeft commentaar.

Wat meteen opvalt, is Melati's toewijding aan de katholieke zaak, die dan in Indië een tamelijk moeizame aangelegenheid is. Ze beschrijft met kennelijke goedkeuring het strakke regime van gebeden en missen aan boord, en met afkeuring de koele ontvangst te Batavia. Dat rondom Mgr. Grooff een grote katholieke rel uitbarstte, laat ze evenwel vrijwel onbesproken:

"Velen zijn er geweest zelfs onder goede katholieken, die het optreden van Mgr. Grooff te absoluut en te hard vonden, maar in mijn vader vond hij steeds een vurigen, warmen verdediger. Zijn eerering en sympathie voor zijn doorluchtigen reisgenoot is nooit bekoeld. Hij bewonderde hem als een waren geloofsheld onverschrokken opkomend voor de rechten der Kerk en zelfs het martelaarschap niet vreezend. Door zijn schijnbare nederlaag heeft Mgr. Grooff de Indische missie vrij gemaakt en tot den heerlijken bloei gebracht, waarin zij zich thans mag verheugen."[p.155-6]

Wie de katholieke tendens wil begrijpen die in veel Indische romans van Melati aanwezig is, kan niet om de weergave en de bespreking van dit onuitgegeven reisjournaal heen.

 

De reis van Mgr. Grooff naar Indië Klik op het plaatje om het hoofdstuk te downloaden (bevat een zipfile: Word 35,1 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!