Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

'Gertrude', in: Kasteel Schlesheim Schiedam: H.A.M. Roelants, zonder jr.

Kasteel SchlesheimGertrude van Wenningen is een kleurloze, ietwat verveelde vrouw die als dochter van een weduwnaar een even saai als vrij leven leidt in een Hollands stadje. Dat verandert wanneer ze de "zwarte kapitein" ontmoet:

"hij was een rijzig, man, flink gebouwd met breede schouders en een donker uiterlijk, dat door zijn donkeren baard nog veel somberder scheen. De bruine gelaatskleur verried zijn indische afkomst, de eigenaardige vorm echter van den neus, het golvend haar en het hooge voorhoofd verschilden te veel van hetgeen men in Holland het oostersche type noemt, om hem voor een gewoon zoogenaamd "inlandsch kind" te houden." [p. 156]

Op zijn voorhoofd heeft hij een litteken, overgehouden aan zijn verblijf op Atjeh. De Indo-Portugese Manuel Marialvas merkt tijdens zijn bezoeken dat Gertrude zeer onder de indruk is van zijn oorlogsbelevenissen. Het kan haar niet bloedig genoeg zijn, en vooral details hebben naar het schijnt een erotiserend effect op haar:

"... diezelfde handen, welke thans het bestaan van haar kopje schenen te bedreigen, hadden den commandantsdegen gevoerd, de bajonet gehanteerd, wie weet, hoe velen den dood gegeven; ze waren met bloed bevlekt geweest - en Gertrude rilde even, maar het was geen onaangename rilling - die stem had zijn soldaten den aanval bevolen en hen tot overwinning geleid. [p.162]

Wij weten dan al genoeg. Marialvas en Gertrude trouwen, ondanks de tegenstand van Gertrude's familie. Haar vader voegt zijn aanstaande schoonzoon nog toe: ""Hoe is 't mogelijk, zulk een bescheiden zacht kind, iemand beminnen als gij, haar oudere in vele jaren, ongelijk in stand, in kleur, in volk! Zij, die bloosde over alles, zoekt thans hulp en steun in uw armen; is dat geen tooverij!" [p. 184]

Ze trouwen en samen gaan ze naar Indië, en een neef van Gertrude reist mee. Op Sumatra wordt Marialvas majoor van een fort en daar vinden ze het geluk.

Wel twijfelt Marialvas aan de liefde van Gertrude. En dat is zijn fatale zwakke plek, waar iemand in de kleine samenleving misbruik van zal maken. Jaloezie, passie, roddel, racisme en achterdocht leiden tot een gruwelijke scène ("Mata glap, toean mata glap, Amok!", [ p. 239]) waarin Marialvas zijn echtgenote met een kris herhaaldelijk steekt.

Of Gertrude die aanval overleeft, wat Marialvas door moet maken en welke rol de neef van Gertrude in dit alles speelt, vertelt Melati van Java in deze novelle, die een heel eigen visie geeft op het 'gemengde ' huwelijk. Een aanrader!

Gertrude Klik op het plaatje om 'Gertrude' te downloaden
(bevat een zipfile: Word 99 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!