Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Naar het geluk!

Naar het geluk!

In deze meimaand, de Maria-maand, staat een bijzondere roman van Melati van Java centraal. Naar het geluk! is boordevol actie en overweging: een zelfmoordpoging, kleptomanie, een ongeneeslijke ziekte maar ook een wonderbaarlijk groot talent, de kracht van het Ave Maria en de genade Gods. Voeg daarbij aardse en hemelse liefde en de belangrijkste elementen van de roman zijn opgesomd.

In Amsterdam wonen de adelijke Isabella Renckevoorde met haar moeder. Ze zijn verarmd, wat niemand mag weten. Voor de moeder is het belangrijk stand op te houden. Isabella houdt zich op de achtergrond. Dat heeft een reden. Mama is dievegge en verkoopt de gestolen goederen om rijk te kunnen blijven lijken. Haar echtgenoten zijn gestorven, de kinderen behalve Isabelle hebben haar in de steek gelaten. Een dochter Sophie is naar Indië vertrokken.

Waar Isabella en haar moeder zijn, verdwijnen kostbare voorwerpen. In het pension "Felica" en bij Herma en Stephan Almingha waar Isabella later mag logeren. Dan neemt Isabella de schuld op zich en verklaart kleptomane te zijn. Daarom kan ze ook, zoals ze zegt, Stephan niet trouwen. Ze wil niet haar geheim onthullen, dat al zo lang op haar leven drukt:

"O God! als haar vader het eens had beleefd! Ja, zij wist het nu, waarom hij zijn ontslag had genomen. Het was op een soirée bij een zijner superieuren - dat een armband van de vrouw des huizes geheimzinnig verdween. Reeds meermalen hadden de officiersvrouwen iets gemist en toen ontdekte haar vader, zooals zij zelf later zoo dikwijls, dat de armband bij zijn vrouw in de kast lag - toen had hij zijn ontslag gevraagd - hij man van eer, voelde zich niet waardig als echtgenoot van een dievegge langer de koningin in haar leger te dienen." [p.112]

Met het snelle overlijden van haar vader, verdween ook Isabella's band met de rooms-katholieke godsdienst. Vader was gelovig.

Isabella's moeder vindt haar bestaan van heling normaal, maar Isabella dreigt er aan kapot te gaan. Bijna loopt ze het water in om in de dood rust te vinden. Op het laatste moment aarzelt ze, wijkt terug en zoekt hulp in een kerk. Dat is een keerpunt.

Enkel jaren later vinden we Isabelle terug op een podium in Amsterdam. Stephan en Herma zijn in de zaal. Voor hem vooral zingt ze het Ave Maria.

Dat is het keerpunt. Wat er daarna geschiedt, is te vinden in deze bijzondere roman die vooral in de meimaand alle aandacht waard is.

Gebruikte editie: Naar het geluk!
Keurboekerij van Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg-Amsterdam-Culemborg (zr. jr.)
Aantal pagina's: 167
Verkrijgbaarheid: moeizaam
Prijs: onbekend

Naar het geluk! Klik op het plaatje om Naar het geluk! te downloaden (bevat een zipfile: Word 92 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!