Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

De Familiebode. Uitspanningslectuur
Bloemlezing uit de ingebonden jaargang 1882-1883

De Familiebode

Zeldzaam divers waren de artikelen in De Familiebode, die wekelijks verscheen. Men kon zich abonneren voor twee gulden in 't jaar, vanuit België voor 4,50 franc. De hoofdredactrice van het tijdschrift: Melati van Java. Tevens veelvuldig publiciste in het weekblad met 'uitspanningslectuur'.

Volgens het opschrift boven in inhoudopgave in de band, bood het tijdschrift aan de lezers en lezeressen 'novellen, verhalen, legenden, toneelstukjes, schetsen, enz.' Dat was geen woord te veel gezegd. Onder leiding van Melati kwamen uiteenlopende artikelen in het blad als het verhaal 'Mijn eerste St. Nicolaasavond in Indië'', door Melati zelf geschreven, net als het onderhoudende 'onder den pantoffel'. Medewerkers droegen namen als 'Nonnie', 'Junior' en 'Aurora', zodat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Melati van Java misschien niet alle artikelen, dan toch wel zeer groot deel ervan schreef.
Dat geldt niet voor G.H. van Haastert, in wie we een familielid van Melati herkennen; haar moeder heette Louisa van Haastert.

Het Indische leven, waar Melati van Java's hart naar uit ging, kwam regelmatig terug in de Familiebode. Ook Indonesische kunst, getuige haar opstellen over Javaans ballet en Javaans toneel. Echt waarderen kon Melati de kunst niet, al zag ze er heus hier en daar iets goeds in.

De hier opgenomen bloemlezing is een selectie uit deze jaargang van de Familiebode. Melati's vaste thema's vindt u erin terug zoals het belang van deugdzaamheid (nog altijd actueel, moeten we helaas constateren) en haar liefde voor Indië.

Gebruikte editie: Melati van Java: De Familiebode.
Aantal boekpagina's: ingebonden jaargang
Verkrijgbaarheid: zeer zeldzaam
Prijs: ongeveer 100 euro

De Familiebode Klik op het plaatje om De Familiebode te downloaden (bevat een zipfile: Word 39 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!