Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Het geheim van mevrouw Dupont
In: Miss Campbell en andere verhalen

Miss Campbell

Na de eerste druk uit 1902 kwam er in 1924 een vierde druk met een intrigerend stofomslag.Wij zien daarop een vrouw die in de spiegel kijkt, en niet zeker is van degene die haar aankijkt. Identiteitskwesties, constateren we, en dat is het hoofdthema in het titelverhaal maar ook in 'het geheim van mevrouw Dupont'.
Mevrouw Dupont is een Europese dame die wegens een ongelukkige liefde met haar zoon Alphonse naar Tjirangan (Java) vlucht. Daar hopen ze een rustig bestaan te leiden:

"Wat het vroegere leven van het tweetal betreft, men wist er niets anders van dan dat mevrouw Dupont vroeg weduwe was geworden, haar eenigen zoon uitstekend had opgevoed en zijn talent liet ontwikkelen, zoodat verscheidene zijner schilderijen op tentoonstellingen bekroond waren en zijn naam met eere genoemd werd.
Zij had in Amsterdam en later in Duitschland met hem gewoond, ofschoon zij oorspronkelijk een Française scheen; tot herstel of liever tot versterking van Alphonse's gezondheid en tevens om hem gelegenheid te gunnen de heerlijke nog te weinig bekende schoonheid der Javaansche natuur te schilderen, hadden zij zich in het hart van het eiland gevestigd.
Overigens bleef mevrouw Dupont op een afstand van alle conversatie; zij ging niet gaarne uit, heette het, zij was van te zwakke gezondheid om avond visites af te leggen."

Maar ach, de mensen zijn nieuwsgierig en de wil Gods is onmiskenbaar in de loop der dingen. Als haar zoon schijnbaar bij toeval verwikkeld raakt in een romance met de Indische Willie Dennenberg, moet zij haar geheim onthullen. Willie is de dochter van een Europeesche vrouw en een Indonesische man; een combinatie die zeldzaam is in de letteren en het leven van weleer.

Het geheim van mevrouw Dupont Klik op het plaatje om Het geheim van mevrouw Dupont te downloaden (bevat een zipfile: Word 52 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!