Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Januari 2008

Melati van Java: Dorenzathe Schiedam: H.A.M. Roelants, 1915 (Serie romantische werken) (deel 2) Eerste dr. 1885

DorenzatheIn deel twee van de roman Dorenzathe onthult Melati van Java hoe het afloopt tussen de pasgetrouwde freule Isabelle de Marcy, afkomstig uit de oude adel, en Alfred Brons, een self made man, ingenieur en, zoals de echtgenote van een professor zegt:

"Ik heb van jongs af gedweept met ingenieurs. De officieren zullen naar ik hoop weldra uitgediend hebben, als de algemeene vrede heerschen zal, als er geen volken meer zijn en geen grenzen." [125]

Hierin merken wij de tijdsgeest: de roman verscheen in de begintijd van de Eerste Wereldoorlog. Ingenieurs, zo klinkt in de ondertoon van de roman, zullen bijdragen aan een betere wereld. Tegenover hen staat de traditie van de adel, die nobele eigenschappen bezit als mededogen en kunstzin.

Na hun abrubt gesloten huwelijk zijn de wegen van Alfred en Isabelle gescheiden. Toch kruisen die zich elkaar weer en zonder het van elkaar te weten, beseffen ze een diepe liefde voor elkaar te voelen. Alfred ontwikkelde zich tot brilliant ingenieur en bewees op eigen kracht, zonder een adellijken titel, tot grote verdiensten in staat te zijn. Isabelle leerde dat een adellijke afkomst geen garantie biedt voor een goed karakter.

Zij verblijft bij haar tante; hij raadt zijn vader ("een Indische nabob"[p.202]) af terug naar Indië te gaan, want wil hij werkelijk? "Zeker! Ik kan het in dit ellendige land niet uithouden." [p.141]

Alfred gaat niet mee terug naar zijn geboorteland. Indië trekt hem niet aan; terwijl het toch het land van zijn moeder is. Hij is een "creool"[p.177], "hij kan voor Spanjaard doorgaan." [p.177].

Twee jaren vol verbijsterende ontwikkelingen volgen, jaren waarin Alfred en Isabelle veel leren over adel, afkomst en de betekenis van ware liefde. Dan, op het kasteel Dorenzate... Maar dat kunt u zelf het beste lezen in Dorenzathe, een van de schaarse romans waarin een heldenrol is weggegelegd voor een Indische jongeman. Ontroerend, fascinerend en ook inzichtgevend. Een must read!

 

Dorenzathe Klik op het plaatje om het hoofdstuk te downloaden (bevat een zipfile: Word 135 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!