Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Het boschmeisje (1903)

Het boschmeisjeEen uitzonderlijke jonge vrouw is de titelheldin van Het boschmeisje. In het begin van de roman leren wij haar kennen als sterke overleefster, die eind achttiende eeuw in de bossen van Nord-Frankrijk leeft. Vijanden? Die lust ze rauw, beschrijft Melati van kennelijk genoegen. Als het bosmeisje door een wolf aangevallen wordt, slaat ze hem plat of hij een insect is:

"Zij stond stil en zong hoog en trillend als om het ondier te tarten, dat haar huilend bleef aanstaren, begeerig den sprong te wagen, maar zij scheen haar kracht met de zijne te meten en toen onverwacht sprong zij terug, hief haar knuppel op en snel als de gedachte liet zij het hout lachend neervallen op den kop van den wolf, juist toen hij zich met een woesten sprong zich op haar wilde werpen.

Als door den bliksem getroffen viel het monster aan haar voeten neer; zij liet een schellen triomfkreet hooren en greep toen met een wild gebaar het half doode dier aan de keel, scheurde met haar lange nagels zijn huid stuk en dronk gretig het warme bloed dat uit de wond stroomde." [p.29]

Het leven van het boschmeisje valt helaas aan andere mensen op. Nabij de bossen waarin zij leeft, staat het kasteel Soigny, bewoond door graaf en gravin d'Armentières, en hun pleegkind Simone. Als Raoul – broer van de gravin – van een orlog thuiskomt, vat hij het idee op om het boschmeisje te vangen. De familie is het daarmee eens, want het boschmeisje moet, zo vinden ze, de beschaving leren kennen, zodat zij volledig mens kan worden. In een gruwelijke klopjacht wordt het boschmeisje gevangen genomen.

Tussen Simone en het boschmeisje ontwikkelt zich een innige verstandhouding. Simone geeft het boschmeisje een naam, kleren, leert haar opnieuw te spreken en is vrijwel voortdurend bij haar. Als Simone met Raoul gaat trouwen, kan het boschmeisje dat dan ook nauwelijks verdragen.

Tussen deze intrige door, lopen vele neven-verhalen. De ware afkomst van het boschmeisje wordt onthuld, haar geboorteplaats op de Molukken duidt Melati met enkele liefdevolle woorden aan en tussen de regels door is er veel kritiek op Franse koningshuizen en lof voor ware devotie. Toch blijft het meeste indruk maken de geschiedenis en de girl power van deze jonge Molukse vrouw, die in de bossen kon overleven en aan de beschaving bijna ten onder ging.

Het boschmeisje is een fascinerende roman, die een onuitwisbare indruk achterlaat op de lezere/es. Wie het boschmeisje in zchzelf wil ontdekken, leze wat Melati van Java over haar schreef.

Het boschmeisje Klik op het plaatje om Het boschmeisje te downloaden (bevat een zipfile: Word 113 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!