Melati van Java
de fanclub
biografie
bibliografie
Melatiana
boek van de maand
boeken downloaden
Damescompartiment online
contact
beginpagina

Juli 2007

"De sociale arbeid der R.K. kloosterzusters in Nederland" in: Vrouwenarbeid. Orgaan van de vereeniging Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid. Uitgave der afdeeling "letteren en wetenschap" (1898)

De sociale arbeid der R.K. kloosterzusters in NederlandWie interesse heeft voor het werk van Melati van Java, weet dat zij ook een katholieke schrijfster is. Naast haar geloof in God, heeft ze een rotsvast geloof in sterke vrouwen. Deze vrouwen verschijnen als romanpersonages die leed en lief weten te doorstaan, maar ook als nonnen, gemodelleerd naar de werkelijkheid.

Over deze vrouwen publiceerde Melati van Java in 1898 een groots, tweedelig overzichtsartikel in - wat later zou zijn - het boek Vrouwenarbeid. Dit verscheen tijdens en ter ere van de Nationale Tentoonstelling Van Vrouwenarbeid (Den Haag, 1898) waarin voor het eerst op grote schaal het werk en de betekenis van werk door vrouwen aan Nederland getoond werd.

Melati beschrijft de indrukwekkende omvang en inhoud van het werk dat nonnen destijds verrichten.

Op basis van grondig onderzoek komt Melati tot de conclusie dat er twaalfduizend vrouwen dag in, dag uit werken:

"Inderdaad zulk een aantal is geen q u a n t i t é n é g l i g e a b l e en mag niet door partijgeest worden geïgnoreerd. Op het gebied van weldadigheid en menschenliefde zijn geen grenzen, daarom heeft het geheel belangloos werk dezer vrouwen - zonder dat haar godsdienstige overtuiging bij de beoordeeling in aanmerking komen mag - recht op bekendheid en tengevolgde daarvan ook op billijke waardering."

Bekendheid geven aan dit werk, dat was het doel van dit tweedelige artikel dat tegelijkertijd ook een fascinerend inzicht biedt in de belangstellingsfeer van Melati van Java.

sociale arbeid Klik op het plaatje om het artikel te downloaden (bevat een zipfile: Word 39,5 kb).

Wilt u de vorige afleveringen met de andere Boeken Van De Maand zien? Klik dan hier.

 

  Damescompartiment!